5 tipů, jak zlepšit barvu krevetek

Barva krevetek je považována za jeden z hlavních znaků kvality. V tomto článku vám dáme 5 tipů, díky kterým dosáhnete co nejlepší barvy krevetek:

  • Selekce krevetek
  • Výběr vhodného krmiva a přidávání správných živin,
  • Vhodné prostředí akvária, které nestresuje krevetky,
  • Výběr dna akvária
  • Výběr vhodného pozadí akvária.

sakuragarneleaprilq8RBxgBo6jr5K

Selekce krevetek

Každý chovatel, který to s krevetkami myslí vážně, má minimálně jednu nádrž určenou na tzv. "vyselektované" krevetky. Do ní umisťuje na první pohled hůře vybarvené kusy. Na vybarvení má vliv genetika, a tedy pokud se vyšlechtěné barevné formy krevetek neselektují, začnou se postupně vracet ke své původní hnědé či bezbarvé formě.

Krmivo a jeho vliv na vybarvenost krevetek

Množství chovatelů zdůrazňuje pro vybarvení krevetek důležitost Astaxanthinu. Astaxanthin se průmyslově vyrábí z řas Haematococcus Pluvialis a vybarvení podporuje přirozeně. Na trhu je dostupný ve formě prášku nebo tvoří více či méně podstatnou složku některých specializovaných či komplexních volně dostupných krmiv pro krevetky.

Prokazatelný vliv na barvu krevetek mají i přírodní krmiva, například okurka.

Prostředí akvária

Důležitým aspektem pro vybarvenost krevetek je i prostředí, které mají krevetky v akváriu. Je třeba nastavit správné parametry vody, udržovat ji nejen čistou, ale také bez dusičnanů a dusitanů. Je vhodné krevetky nestresovat výraznými změnami těchto parametrů. Je všeobecně známo, že při převozu krevetek může v důsledku stresu dojít k dočasné ztrátě barvy, která se však časem vrátí.

Vhodné dno v akváriu

Výzkumy prokázaly, že na barvu krevetek má vliv i výběr vhodného dna v akváriu. Pro sytou vybarvenost je nejlepší tmavé dno, například černé. Při dně, které je světlé (bílé nebo šedé) se totiž krevetky začnou přizpůsobovat této barvě, čímž ztrácejí na intenzitě zabarvení.

Pozadí akvária

Podobně, jako tomu bylo v předchozím bodě, i zde je doporučeno tmavé pozadí. Barva ideálně co nejvíce se přibližující k barvě krevetek v akváriu. Test byl dělán na druhu Red Cherry, přičemž nejlepší vybarvenosti tyto krevety dosahovaly v případě použití červeného pozadí. Z testu však vyplynulo, že krevety byly sytěji zbarvené i v případě černého pozadí (ve srovnání s bílým nebo mléčným).

Věk a pohlaví krevetky

Zjistilo se, že samičky jsou vybarvené více než samečci. Vybarvenost závisí také na věku - starší krevetky jsou mnohem více vybarvené než mladé či dospívající.

blue diamond