Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy www.shrimpin.cz

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Příjemce: SAIO, s.r.o., Československé armády 12, 040 01 Košice, Slovensk8 republika

Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby (*): ................... ..................................................

-Datum objednání / datum obdržení (*) ......................................... ............................

-Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů (*) ........................................ .............................

-Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*) .......................................... ...........................

-Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

.................................................. ...................

 

 

-Datum ..............

(*) Nehodící se škrtněte.