Odpařování vody v akváriu s krevetami

V dnešním článku se budeme zabývat často podceňovaným problémem při chovu akvarijních krevetek, a to odpařováním vody z akvária.

Proč je odpařování vody z akvária problém?

Odpařování vody mění parametry akvarijní vody. V chovu ryb to obvykle není takový problém, ale krevety jsou mnohem citlivější na parametry vody, jako je celková tvrdost vody GH, uhličitanové tvrdosti vody KH a s tím související PH vody.

Mnoho chovatelů krevet se setkává s náhodným úhynem krevet, který obvykle souvisí s problémy s výměnou krunýře. Často jsou tyto úhyny spojeny s nedostatkem minerálů ve vodě nebo v potravě krevet, a tak chovatelé začnou přidávat přípravky na doplnění minerálů, což může být často osudová chyba. Profesionální chovatelé krevetek mají tendenci spojovat tato úmrtí s přesně opačným problémem, a to s příliš velkým nánosem v akváriu, který souvisí s příliš velkým množstvím minerálů ve vodě.

Proto se často setkáváme s tím, že chovatelé krevet, zejména v Asii, připravují pro své krevety vodu s úplně jinými parametry, než je obvyklé v Evropě.

Například v Asii je běžné chovat krevety rodu Caridina při GH 2-3, zatímco v Evropě se krevety rodu Caridina chovají převážně při GH 4-6.

Vraťme se však k problému odpařování, který úzce souvisí s nadměrným hromaděním látek v akvarijní vodě, což může být příčinou náhodného úhynu krevetek.

Z vlastní zkušenosti víme, že k odpařování dochází i při zakrytém akváriu a při standardní pokojové teplotě 22 stupňů se z akvária odpaří 1,5 až 2 % vody za týden; za teplého počasí a při nezakrytém akváriu může toto procento vzrůst na 6 až 10 % vody.

Již ve fázi odpařování dochází ke změnám parametrů vody. Do ovzduší se odpařuje pouze čistá voda, v akváriu zůstávají minerály a zvyšuje se koncentrace odpadních látek.

Mnoho lidí to řeší doplňováním vody v akváriu nebo opětovným doplňováním vody po okraj akvária při výměně vody.

To však často představuje problém. Při takovém doplňování nechtěně postupně zvyšujeme koncentraci minerálních látek ve vodě, což vede k nadměrnému hromadění vápníku, hořčíku a dalších minerálních látek.

Jako příklad uveďme, že na začátku při zakládání akvária připravíme vodu z reverzní osmózy s hodnotami například GH - 4 a jednou za 14 dní vyměníme 20 % vody.

První den má voda v akváriu hodnotu GH 4. Předpokládáme-li, že se například za týden odpaří 5 % vody, pak před výměnou vody po 14 dnech má voda v akváriu hodnotu GH 4,4 /příjem vápníku a hořčíku krevetami je minimální/.

Při výměně 20 % vody v akváriu dodáváme remineralizační vodu z reverzní osmózy opět s hodnotou GH - 4. Voda v akváriu po výměně bude mít již přibližně GH 4,2 až 4,3. Což znamená, že pouze vlivem odpařování se GH v akváriu zvýšil za 2 týdny o 0,2 ppm.

 Zdá se to málo, ale za půl roku můžeme GH zvýšit až o 2,4. Pokud připravíme vodu pro krevetky Neocaridina z reverzní osmózy a remineralizujeme ji přípravky, které zvyšují GH, ale také KH a PH, všechny tyto parametry se postupně zvyšují.

Jak se vypořádat s odpařováním vody z akvária?

Na základě výše uvedeného již víme, že odpařování zvyšuje koncentraci minerálů v akváriu, což může krevetkám způsobit problémy. Jak ale tento problém vyřešit? V první řadě doporučujeme označit horní hladinu vody na akváriu, abychom věděli, kdy vodu doplnit. Dále můžeme zvolit jednu ze 3 možností doplňování vody:

  1. Ruční doplňování neremineralizované vody do akvária. Při tomto postupu buďte opatrní. Do akvária doplňujeme vodu bez minerálů. Vodu přidáváme pomalu a v co nejmenším množství až po čáru označující horní hladinu vody v akváriu.
  2. Při výměně vody přidávejte vodu z reverzní osmózy, která byla remineralizována na nižší úroveň. Tím se vyrovná obsah minerálů v akváriu. Problém spočívá v tom, že až do výměny vody se odpařováním zvyšuje obsah minerálů a odpadů a my tento obsah vyrovnáváme až při výměně vody
  3. Poslední možností je automatické doplňování odpařené vody, tento systém funguje tak, že na okraj akvária umístíme plovák, který je hadicí od reverzní osmózy napojen na čerpadlo, které je umístěno v nádobě s čistou destilovanou vodou nebo čistou vodou z reverzní osmózy. Tuto nádobu lze umístit nad akvárium, což je ideální, protože voda se do akvária pomalu doplňuje sama. Nádrž však může být umístěna také hodně nebo pod akváriem, kde je voda do akvária přidávána čerpadlem. Tento způsob doplňování odpařené vody je ideální, ale technicky nejnáročnější.