Minerální rovnováha v akváriu s krevetkami

Minerály se do akvária dodávají prostřednictvím vody z vodovodu, remineralizačních solí, které se používají k úpravě vody z reverzní osmózy, nebo jiných speciálních produktů (např. práškové minerály pro krevety, tekuté minerály pro krevety, mironekuton, minerální kuličky atd.).

Minerály jsou v akváriu velmi důležité. Rostliny je přijímají a jsou důležité pro celou biofaunu v akváriu. Minerály využívají ryby, krevety, a dokonce i bakterie.

Nedostatek, ale i nadbytek minerálů v akváriu se projevuje následujícími příznaky:

  1. Krevety hynou během pelichání nebo krátce po něm. To je patrné zejména u nejmladších krevetek, které se líhnou mnohem častěji.
  2. V akváriu je příliš málo mláďat kvůli chudé nebo zcela chybějící biofauně a s tím souvisejícímu nedostatku přirozené potravy.

Abyste pochopili, jak důležitá je biofauna: biofauna má rozhodující vliv na vše, co žije v akváriu.  Biofauna jsou mikroorganismy, které rozkládají znečišťující látky, což má na jedné straně velký vliv na čistotu vody v akváriu a pohodu krevetek, na druhé straně poskytuje přirozenou potravu, zejména pro nejmladší krevetky.

Mnozí chovatelé krevet doporučují používat při remineralizaci větší množství minerálů, než doporučuje konkrétní výrobce soli (o tom, jak remineralizovat vodu, jsme psali v předchozím článku. Je tato rada správná? Podle našeho názoru ano, ale nic se nemá přehánět.

Je důležité si uvědomit, že, jak jsme již napsali, vše živé v akváriu spotřebovává minerály, dokonce i aktivní substráty absorbují minerály. Čím více rostlin a živočichů je v akváriu, tím více minerálů se během několika dní spotřebuje, a tím se jejich hustota ve vodě neustále snižuje.

Proto je velmi důležité pravidelně doplňovat vyčerpané minerály ve vodě.

Jak doplnit minerály v akváriu s krevetami?

 

Přidávání minerálů do akvária je jedním z nejobtížnějších a nejsložitějších procesů údržby akvária s krevetami.  Proč tomu tak je?

Klíčovým faktorem pro úspěšný chov krevet je stabilní kvalita vody. Spotřeba minerálních látek jednak snižuje množství minerálních látek, což má přímý vliv na krevety v podobě jejich primární nedostupnosti, jednak má změna množství minerálních látek také nepřímý vliv na zdraví krevet v podobě změn základních parametrů vody.

Množství minerálních látek ve vodě sleduje většina chovatelů pomocí měřičů TDS a EC. Tato měření však nejsou stoprocentně přesná, protože tyto testery zachycují kromě minerálů také další látky, které se ve vodě rozpouštějí. Toto tvrzení je snadno ověřitelné, protože TDS a EC vody se s časem zvyšuje, přestože příjem minerálních látek by se měl naopak s časem snižovat.

 Zároveň, aby to nebylo tak jednoduché, odpařování vody zase zvyšuje množství minerálů ve vodě.

Proto je důležité si uvědomit, že měření jsou vynikajícím nástrojem, ale nejsou stoprocentně určujícím faktorem.

Příklad:

Na začátku máme vodu s TDS 150 ppm, po dvou týdnech může mít voda klidně 180 ppm, ale je logické, že množství minerálů by mělo být nižší. Nelze však přesně určit, jaké množství, jakých minerálů se za tyto dva týdny vstřebalo. Po 2 týdnech přistoupíme k výměně vody o 30 %, kdy bude mít remineralizovaná voda opět TDS 150. Na základě toho se zvýší množství minerálů v akváriu. Jedno však víme jistě: voda v akváriu po výměně bude mít rozhodně méně minerálů než původně.

Od 1. do 14. dne se tedy množství minerálů postupně snižuje. Čtrnáctý den, kdy je množství minerálů na určité hodnotě /nevíme na jaké/, vodu vyměníme. To způsobí zvýšení množství minerálů v akváriu v závislosti na množství vyměněné vody.

Čeho chceme dosáhnout?

  1. Při údržbě se chceme co nejvíce přiblížit ideálnímu stavu, aby byl ve vodě vždy dostatek, ale ne příliš mnoho minerálů.

2.Abychom předešli šoku, když při výměně vody nezůstanou v akvarijní vodě téměř žádné minerály, zvýšíme množství minerálů přidáním nové vody.

Jaké je řešení?

Ano, otázkou na závěr je, jak tento problém vyřešit. Jak jsme psali výše, řešení tohoto problému není jednoduché a neexistuje na něj jednoduchý recept.

Především je třeba si uvědomit, že ani příliš vysoký obsah minerálů ve vodě není dobrý a může dokonce způsobit problém s kroucením a úhynem krevet.

Řešení proto není jednoznačné a musí vycházet z pozorování krevet. V každém případě uvádíme následující doporučení, která se nám osvědčila v našem chovu:

Shrnutí:

1.Pravidelné doplňování odpařené vody. /zabraňuje přílišné hustotě minerálů ve vodě/

2.Pokud používáte vodu z vodovodu, nezapomeňte do akvária přidat speciální minerální přípravky, které do vody dodají všechny potřebné minerály a stopové prvky.

3.Pokud používáte soli pro úpravu vody reverzní osmózou a pozorujete zvýšený počet úhynů krevet mezi výměnami vody (zejména krátce před výměnou vody), může být jednou z příčin nedostatek minerálů, a proto doporučujeme buď doplnění minerálů mezi výměnami vody pomocí speciálních přípravků. Případně doporučujeme použít speciální kuličky, které do vody průběžně přidávají minerály. Jako levnější alternativu doporučujeme také použití kamenů Mironekuton.

4.Při výměně vody. Novou vodu do akvária přidávejte velmi pomalu.