pH vody z reverzní osmózy, remineralizace a chov krevet

V dnešním článku se budeme zabývat poněkud kontroverzním tématem, které úzce souvisí s chovem sladkovodních krevet, protože pH vody je jedním ze základních parametrů, které musíme při chovu krevet sledovat.

Co je pH

Hodnota pH vody obecně určuje, zda je voda „kyselá", „neutrální" nebo „zásaditá".

Pokud je pH vody nižší než 7, je voda kyselá, pokud je pH 7, je voda neutrální, a pokud je pH vyšší než 7, je voda zásaditá.

Proč je důležité znát hodnotu pH vody v nádrži s krevetami?

Různé druhy krevetek mají různé požadavky na pH akvarijní vody. Krevety rodu Caridina potřebují především kyselou vodu s pH kolem 6,5. Krevetkám rodu Neocaridina vyhovuje především voda s neutrálním až mírně zásaditým pH v rozmezí 7 až 7,5. Samozřejmě i zde existují rozdíly, například pro krevety Caridina Mariae, tzv. „tygří", je vhodné pH 7 až 7,3.

Jaké je pH vody z reverzní osmózy

Obecně měříme pH vody pomocí pH-metrů. V odborných chovatelských kruzích panují různé názory na hodnoty pH vody z reverzní osmózy. Někteří chovatelé tvrdí, že pH vody z RO závisí na pH vstupní vody do RO. Tvrdí, že voda z RO má pH nižší než 7 kvůli nedokonalé demineralizaci osmotické vody.

Někteří chovatelé zastávají názor, že by se voda z RO měla nechat 2 až 3 dny dozrát, protože tím dojde k výraznému snížení pH, a tím se ušetří kapacita „aktivního substrátu".

Osobně si dovolím s těmito názory nesouhlasit a pokusím se vyjádřit svůj názor. Především bych rád upozornil, že v praxi není možné změřit pH nemineralizované vody z reverzní osmózy běžně dostupným ph-metrem. To je samozřejmě možné, ale mluvíme zde o speciálních laboratorních přístrojích v řádu tisíců eur.

Na tuto skutečnost bylo upozorněno v několika vědeckých článcích a upozorňují na ni i samotní výrobci pH-metrů, kteří uvádějí, že pH-metr by se nikdy neměl používat na demineralizovanou vodu a že jeho použití k měření osmotické vody může vést dokonce k jeho poškození.

Co způsobuje, že pH vody z reverzní osmózy je nižší než 7?

Teoreticky, pokud je RO voda absolutně demineralizovaná (ve vodě nejsou přítomny žádné látky), měla by být její hodnota pH logicky 7, tedy neutrální.

Voda z reverzní osmózy má však stále pH nižší než 7. Někteří chovatelé to přičítají kvalitě vstupní vody a tvrzení, že i ve vodě z reverzní osmózy zůstávají některé látky, které snižují pH pod 7. V tomto případě však zcela ignorují skutečnost, že pH vody z RO v průběhu času klesá a že pH vody z reverzní osmózy /pokud funguje správně/ nikdy nemá pH vyšší než 7. Jak je to možné? Koneckonců, pokud tvrdí, že ve vodě z RO zůstávají i nějaké látky, proč voda z RO nikdy nezvýší pH nad 7?

Chvíli jsem se tím zabýval a odpověď mi dal tento vědecký článek https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916400800326, který obsahuje důležitý fakt, zjednodušeně řečeno, že nemineralizovaná RO voda, aniž by tvořila vazby, absorbuje CO2 z okolního vzduchu, což jak víme ze zkušenosti /přidání CO2 do akvarijní vody/, snižuje pH.

Test

Chtěl jsem si tuto skutečnost ověřit, a tak jsem provedl malý test. Připravil jsem 30 litrů vody z RO v sudu a nechal ji hodinu stát. V oddělené místnosti jsem změřil obsah CO2 ve vzduchu, který byl 300 ppm, pak jsem do této místnosti přenesl sud s vodou z RO a začal vodu provzdušňovat. Během 30 minut se obsah CO2 v místnosti zvýšil na 1200 ppm. Což jasně dokazuje, že voda z RO během krátké doby absorbuje velké množství CO2 ze vzduchu, čímž se uměle snižuje její pH, a následným provzdušněním této vody dochází k rychlému uvolnění CO2 do vzduchu a zvýšení pH.

Dalším důležitým zjištěním je, že pokud je voda remineralizována, začnou se ve vodě vytvářet vazby a voda přestane „nasávat" CO2 ze vzduchu.

Proč je to důležité vědět?

Z výše uvedeného pozorování mi vyplývá několik důležitých skutečností pro chov krevet. Především je podle mého názoru zbořen mýtus, že voda z RO má jiné pH.

Má různé pH, ale to nesouvisí s kvalitou vstupní vody, ale pouze s obsahem CO2 v okolním vzduchu a dobou, po kterou je voda neremineralizovaná, tj. čím více CO2 je v okolním vzduchu a čím déle je voda neremineralizovaná, tím více CO2 z okolního vzduchu „natáhne", a tím je její pH nižší.

Toto snížení pH je však pouze dočasné a lze je zvýšit na neutrální úroveň provzdušněním vody z RO nebo přidáním minerálů.

V případě provzdušnění nebo povrchového odběru začne voda uvolňovat CO2 zpět do okolí a pH vody začne stoupat na hodnotu 7. Zároveň se remineralizací vody začnou vytvářet vazby a voda začne pomalu vytlačovat CO2 zpět do okolí. Remineralizovaná voda zároveň přestane „tahat" CO2 z okolí.

Z výše uvedeného vyplývá, že základní proměnnou, která určuje pH akvarijní vody, není pH neremineralizované vody RO a aktivního substrátu, ale pouze aktivního substrátu, protože snížení ph vody RO je pouze dočasné.

Závěr

Na základě výše uvedených poznatků proto důrazně doporučuji, aby se v případě přípravy vody pro výměnu vody v akváriu voda z RO remineralizovala a nechala „dozrát" mimo akvárium alespoň 24 hodin před výměnou vody.

Po této době by se pH vody mělo ustálit na hodnotě pH 7 nebo vyšší, v závislosti na použité remineralizační soli. Ta by měla být nižší v případě remineralizačních solí, které přidávají pouze GH, nebo vyšší v případě remineralizačních solí, které zvyšují GH/KH.

Na základě těchto poznatků doporučuji zejména u krevetek chovaných v akváriích s aktivním substrátem menší objem vody a pomalé přidávání vody. Vstupní voda by měla mít pH kolem 7, které se po přidání aktivního substrátu do akvária pomalu snižuje. Pomalé přidávání zabrání stresování krevet.