Kolik a jak často měnit vodu v akváriu s krevetami

Kolik a jak často měnit vodu v akváriu s krevetami, je jednou z nejdiskutovanějších otázek ve světě chovatelů krevet.

Hned na začátku musíme říci, že na tuto otázku neexistuje jediná jednoznačná odpověď, ale pokusíme se alespoň vysvětlit určité postupy, které vám mohou pomoci při rozhodování, jak k této otázce přistupovat.

Především si musíme uvědomit, že existuje mnoho druhů krevet, které chováme v různých typech akvárií.

V tomto článku se proto budeme zabývat otázkou výměny vody obecně, zejména s ohledem na chov krevet rodu Caridina a Neocaridina, a probereme nejčastější názory na tuto problematiku.

Otázku, jak moc a jak často měnit vodu v nádrži s krevetami, lze rozdělit na dvě samostatné dílčí otázky, a to:

1.Kolik vody je třeba vyměnit najednou

2.Jak často měnit vodu

 ONYX 6

Kolik vody v akváriu vyměnit najednou

Na množství vody, které budeme vyměňovat, nepanuje jednotný názor. Hlavní způsoby můžeme rozdělit do 2 základních směrů:

1.Objemová náhrada

Někteří chovatelé dávají přednost výměně v menším množství 5 - 10 % vody, někteří ve větším množství 20 - 40 % a někteří v ještě větším množství 40 - 60 %. Chovatelé také preferují různou frekvenci výměny vody.

2.Výměna podle parametrů vody

Dalším způsobem, jak určit množství vody k výměně, je stanovit množství podle hodnot parametrů, jako jsou TDS, NO3, PO4, kterých chceme výměnou vody dosáhnout. Množství vody, které se má vyměnit, se pak rovněž odvíjí od parametrů vstupní vody.

Příklad:

Optimální hodnotu TDS jsme nastavili na 120 ppm. Při překročení hodnoty 150 ppm stanovíme, že vodu vyměníme. Množství vyměňované vody pak vychází z TDS přiváděné vody, přičemž chceme najít co nejlepší poměr TDS přiváděné vody co nejblíže 120 TDS a co nejmenšího množství vyměňované vody.

Příklad:

Vstupní voda má 120 TDS, pokud nahradíme 30 % vody v akváriu vodou se 150 TDS, bude mít voda v akváriu po výměně 141 TDS.

Pokud připravujeme vodu reverzní osmózou a tuto vodu remineralizujeme, udávají výrobci optimální hodnotu TDS, kterou by měla voda po remineralizaci mít, například 120, a proto této hodnoty chceme dosáhnout ve vstupní vodě a také v akváriu.

Množství vody, které je třeba vyměnit, je proto třeba určit podle toho, jak moc se v akváriu zvýší TDS, abychom nemuseli měnit vodu každé dva dny, jakmile je překročena stanovená hodnota.

Příklad:

Ideální hodnota akvarijní vody je 120 TDS, ideální hodnota remineralizované vstupní vody je 120 TDS, po překročení 150 TDS je nastavena hodnota pro provedení výměny vody.

Víme, že můj TDS se týdně zvyšuje asi o hodnotu 3. V ideálním případě nahradíme 20-30 % vody, čímž snížíme hodnotu TDS o 6 až 9 TDS. To znamená, že za 2 až 3 týdny provedeme další výměnu vody s ohledem na zvyšující se TDS v akváriu.

Kromě parametru TDS můžeme sledovat i další parametry, po jejichž překročení vodu vyměníme. Nejčastěji NO3 a méně často PO4

Všechny metody mají racionální argumenty.  Hlavním argumentem pro výměnu vody v menších objemech je skutečnost, že krevety potřebují především stabilní parametry vody a náhlé změny jim nevyhovují.

Hlavním argumentem pro výměnu většího objemu vody je de facto stejné tvrzení, ale s připomínkou, že výměna vody v menším objemu mění i parametry vody, a proto je lepší měnit vodu méně často, ale ve větším objemu, a tím zajistit méně časté stresování krevet.

Z hlediska sledování parametrů je tato metoda nejúčinnější (tj. voda se mění pouze v případě potřeby), ale také nejpracnější, protože parametry vody je třeba sledovat a měřit často.

 ONYX 7

Jak často měnit vodu v akváriu s krevetami

Na otázku, jak často měnit vodu v nádrži s krevetami, existuje ještě více názorů než na množství vody, které je třeba měnit. Hlavní názory lze rozdělit takto:

Výměna vody podle TDS

Hlavním faktorem, který určuje, kdy je třeba vyměnit vodu v akváriu, je TDS. To znamená, že nastavíme limit TDS, po jehož překročení přistoupíme k výměně vody bez ohledu na to, kdy jsme vodu měnili naposledy.

Optimální hodnota TDS je například 120. Stanovili jsme, že pokud hodnota TDS překročí 140, přistoupíme k výměně vody.

Výměna vody pomocí NO3

Hlavním faktorem je NO3, se kterým se zachází podobně jako s TDS.

Výměna vody podle TDS a NO3

Postup je podobný jako u výše uvedených příkladů s tím rozdílem, že se voda vymění buď tehdy, když jeden z faktorů překročí limit, nebo pouze tehdy, když oba faktory překročí limit.

Pravidelná výměna vody

Někteří chovatelé mají nastavené opakující se termíny, kdy a v jakém množství mění vodu ve svých akváriích, aniž by konkrétně (mimo problém) měřili parametry vody.

Stanovení tohoto režimu závisí na řadě faktorů, ale hlavním cílem je, stejně jako u jiných metod, obecně udržet co nejlepší parametry vody pro krevety, tj. vhodné TDS, nízké hodnoty NO3 a PO4. Frekvence výměny vody se může značně lišit a obvykle vychází ze zvyklostí chovatele podle jeho akvária. Setkali jsme se s různými metodami, např. 5 % vody denně, 10 % vody jednou týdně, 10 % vody jednou za dva týdny, 30 % vody jednou za dva týdny, 30 % vody jednou za měsíc, 50 % vody jednou za měsíc.

Dokonce někteří chovatelé prohlašují, že jednou za měsíc vymění 10 % vody.

Vyhodnocení problematiky výměny vody v akváriích s krevetami

Jak je vidět, na otázky týkající se množství a četnosti výměny vody neexistuje jednoznačná odpověď a závisí na řadě nezávislých parametrů. Zvyklosti, časové možnosti a specifika akvária jsou faktory, které mají na tuto problematiku vliv.

Například u jednoho akvária není problém denně sledovat parametry vody, ale pokud máme 20 akvárií, není to nezvládnutelné, ale složitější.

V této otázce je metoda možná méně důležitá než cíl. Cílem výměny vody by mělo být dosažení co nejnižších hodnot NO3, PO4 a zajištění optimálních hodnot PH, GH, KH a TDS.

Pokud se krevetám nedaří, změřte hladinu vody a zkuste ji upravit výměnou vody. Záleží na vás, zda to provedete formou menší nebo větší výměny vody.

Nejdůležitější je, aby parametry vody nebyly tak hraniční, aby nedocházelo ke zhoršení stavu či dokonce k úmrtí krevet.